Underhålssplan för 2008 - 2017 i tusental kronor

Underhåll diagram

Underhållsplan fram till år 2017 i tusental kronor
Byggdel År År År År År År År År År År  
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summa:
Mark:                      
12 Hårdgjorda ytor 60 60     30   30   30   210
13 Lekytor       25         25   50
14 Ledningar, mark                   25 25
15 Mark-konstruktioner 3         3         6
16 Mark-kompletteringar 50     5     5     5 65
Utvändigt:                      
21 Fasader 40       20           60
22 Fasad-kompletteringar   20       20       20 60
23 Balkonger / skärmtak                 20   20
25 Dörrar entréparti / portar 10   24     24       24 82
26 Yttertak       10     10     10 30
27 Enheter på tak                     0
29 Utvändigt övrigt   5         5       10
Invändigt:                      
30 Invändigt   15       15       15 45
31 Golv 20     30       50     100
32 Väggar invändigt                     0
33 Tak invändigt                     0
35 Dörrar invändigt     40         40     80
VVS:                      
52 Vatten & avlopp 50       150         200 400
55 Kyl- & värmepumpar                     0
56 Värmeanläggningar       10       42     52
57 Luftbehandling 35     35     35     35 140
El:                      
64 Tele 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80
69 El övrigt 10     10     10     10 40
Transportanordningar:                      
71 Hissar 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 280
Styr & övervakning:                      
84 Övervakningssystem 40 40   10   40   10   10 150
Utrustning:                      
91 Köksutrustningar               72     72
93 Soprumsutrustningar                     0
94 Tvättstugor

125

125 125               375
Summa, objekt / år 461 283 297 153 218 210 113 232 93 372 2432

 

Tillbaka till Boende