Tvättstuga
 

Tvättstugor

Regler vid användandet av tvättstugorna:

 • Föreningen ansvarar ej för personskador och förstörd eller försvunnen tvätt.
 • Tvättstugorna är endast avsedda för hushållstvätt från föreningens befintliga hushåll - mattor, filtar och grovtvätt får endast tvättas i grovtvättmaskinen i B-huset.
 • Använd tvättmarkören, märkt med Ditt lägenhetsnummer, vid tecknande av tvättid. Bokning av grovtvätten på lista för detta.
 • Endast en period får markeras.
 • Har tvättstugan inte tagits i bruk 60 minuter efter markerad periods början, får tvättstugan användas av annan boende.
 • Utför allt tvättarbete i en följd. Torkskåpet skall vara utrymt 30 minuter efter periodens slut. OBS! stäng av maskinerna efter avslutad tvättning
 • Strykning och mangling skall vara klart inom 2 timmar efter periodens slut.
 • Rengör tvättstuga och maskiner efter användning.
 • Lämna alltid tvättstuga och maskiner i det skick som Du vill återse dem.
 • Färgning av textilier är absolut förbjudet. BH med byglar skall tvättas för hand eller i tvättpåse. Mattor och dylikt skall tvättas i grovtvättmaskinen, Månbergsvägen 4 hus B. Husmodersnyckeln passar dit.

Tvättider:

Nedanstående tvättider gäller alla tvättstugor - Kontrollera därför tiderna där du brukar tvätta.

 • måndag – fredag  07.00 – 21.00
 • lördag - söndag   11.00 – 21.00

OBS! Alla maskiner stannar automatiskt kl. 21.00.

Fel på maskinerna:

 • Anmäl detta omgående på förtryckt felanmälan.
 • Skriv ner felet och lämna den i brevlådan till vicevärdsexpeditionen, allt detta för att inte någon efterkommande skall få sin tvätt förstörd.


 

Information

Källsortering
Tvättstugor
Internet