Ordningsregler

För att kunna bevara trevnaden och trivseln för de boende i våra fastigheter gäller nedanstående ordningsregler

Lägenheter

 • Lägenheten med tillhörande utrymmen skall vårdas och begagnas med aktsamhet.
 • Om skada av allvarlig art uppstår skall styrelsen eller vicevärden omgående underrättas.
 • Anmäl omedelbart till styrelsen eller vicevärden om ohyra förekommer inom lägenheten.
 • Vi stör inte våra grannar. Ditt golv är din grannes tak.
 • Trapphuset är det mest använda utav alla gemensamma utrymmen, där förvarar vi inte cyklar, barnvagnar m.m. Vi har särskilda utrymmen för dessa saker.
 • Det åligger lägenhetsinnehavaren att vid användning av fastighetens tvättstugor följa "Regler vid användandet av tvättstugorna"
 • I soprummen på Månberget har vi källsortering. Det finns speciella behållare för brännbara hushållssopor respektive icke brännbart. För tidningar, mindre kartonger och tetrapak finns särskilda behållare utanför garaget hus A och mellan hus C och D. För el-sopor och större föremål som skall kastas finns det ett grovsoprum i kallgaraget hus C.
 • Skakning och piskning av sängkläder, kläder, mattor och dylikt genom fönster och från balkonger är förbjudet.
 • Skyltning och anslag på fastighetens ytterväggar, i förstugor, trappuppgångar och lägenhetsdörrar får ej förekomma.

Gården

 • Piskställningar finns i området för piskning av mattor och sängkläder.
 • Katter och hundar måste hållas under uppsikt så att de inte stör eller förorenar i t ex. barnens sandlådor, på gångvägar och gräsmattor.
 • Kom till sist ihåg, att ju mer pengar som måste läggas ned på att åtgärda skador på fastigheten, gräsmattor och planteringar, desto mer stiger kontot för underhåll och därmed ökar årsavgiften (hyran).

Garagen

 • Lägenhetsinnehavare/hyresgäster svarar för och bekostar renhållningen inom den förhyrda garageplatsen.
 • Lägenhetsinnehavare/hyresgäster förbinder sig att vid avflyttning lämna garageplatsen väl rengjord samt att till hyresvärden överlämna samtliga port- och dörrnycklar, även om de anskaffats av den som hyrt garageplatsen.

 

Information

Boendets etik
Ordningsregler
Underhåll
Uthyrning av lokaler