Den senaste informationen finns i Månbergsbladet

"Månbergsbladet" är en medlemsskrift för boende i Brf:n Månberget och distributeras både i tryckt form till alla boende, och här på webbsidan som en nedladdningsbar pdf-fil.

För att läsa en pdf-fil behövs gratis-programmet Adobe Reader, som kan laddas ner från adobe.se

Länk till "Månbergsbladet" från jan 2018

Länk till "Månbergsbladet" från maj 2017

Länk till "Månbergsbladet" från juli 2015

Länk till "Månbergsbladet" från maj 2015

Länk till "Månbergsbladet" från februari 2015

Länk till "Månbergsbladet" från juli 2014

Länk till "Månbergsbladet" från mars 2014 

 

 


 

Information

Källsortering
Tvättstugor
Internet och TV