Uthyrning av lokaler

Regler som gäller vid hyra av lokaler och bastu.

( Denna nedan text kan även laddas ner som en .pdf, lämpligt för utskrift )

Rutiner vid hyra/bokning av lokaler:

1. Lägenhetsinnehavaren bokar dag och tid på listor inne på expeditionen per telefon eller e-post.

2. Nyckel hämtas under expeditionstid på måndagar.

3. Nyckeln återlämnas efter användning i expeditionens brevlåda.

4. Eventuella skador på inventarier, porslin etc. rapporteras till styrelsen på medlämnad inventarielista. Allt skall ställas åter på respektive plats.

5. Inspektion av lokalerna sker efter varje uthyrning. Vid otillfredsställande städning/rengöring debiteras städkostnad.

6. Borddukar och handdukar finns att hyra efter överenskommelse med styrelsen.

7. P.g.a. risk för nedsotning och brand är det förbjudet att använda marschaller utanför samlingslokalen och solaltanen utanför bastun.

8. Ljudnivån på musikanläggningar etc. skall hållas på en nivå som gör att grannarna inte blir störda, för att begränsa störningar skall fönster och ytterdörrar vara stängda.

9. Följande gäller, när det skall vara tyst i lokalerna: ( D.v.s. att röstlägen etc. ej får vara högre än i normalt umgänge ).

Utsikten: Senast kl 22.00 fredag och lördag senast kl 23.00
Samlingslokalen: Senast kl 22.00 fredag och lördag senast kl 24.00

10. Utsikten får användas för tillfällig övernattning enstaka nätter efter överenskommelse med styrelsen.(särskild prislista gäller för detta).

11. Entrédörren till hus C (Vikingavägen 15) får inte ställas öppen obevakad för att släppa in gäster till Utsikten. Boende i C-huset kan vidarekoppla sin telefon till en mobiltelefon och via den öppna entrédörren för gäster.

12. Den som hyr lokalen har det fulla ansvaret för att gällande regler efterföljs.

Lokalerna skall städas efter följande schema:

Golv: Sopas, dammsugs och våttorkas.

Toaletter: Handfat och toalettstolar rengöres.

Kök: Diska använt husgeråd och ställ in i respektive skåp. Bänkar, bord, skåpdörrar och skärbrädor torkas av. Kaffebryggaren rengöres ( Stick-proppen drages ur vägguttaget ). Kylskåpsdörren lämnas öppnad. Allt porslin m.m.skall ställas åter på respektive markerad plats.

Sopor: Bärs ut och läggs i sopbehållare ( OBS ! Sopsortering gäller ).

Rutiner vid bokning av bastun:

1. Bokning sker på befintlig bokningstavla utanför bastun med lägenhetsnummer.

2. Städning/rengöring och borttagning av ev. sopor utförs av den som bokat bastun. Vid otillfredsställande städning/rengöring debiteras städkostnad.


 

Information

Boendets etik
Ordningsregler
Underhåll
Uthyrning av lokaler