Källsortering
 

Källsortering

Vi sorterar allt vårt avfall och lägger det på olika ställen.

Hushållsavfall i soprummen hus A & C.

Restavfall d.v.s. konservburkar, glödlampor, porslin m.m. i särskilda behållare i soprummen i hus A & C.

Grovsopor, d.v.s möbler, elapparater, TV m.m. lämnas i grovsoprummet i kallgaraget hus C.

Papper vid hus A & C och vid Vikingavägen - Centralgatan och Alkärrsplan.

Kartonger vid hus A & C och vid Vikingavägen - Centralgatan och Alkärrsplan.

Kartonger från vinboxar skall öppnas i båda ändar, plastbehållaren och plasthantaget slängs som brännbart avfall. Kartongen plattas till och läggs i behållaren.

Kompost vid garageinfarten till hus A - här kan alla slänga sina blom- och växtrester. Alla krukor, stödpinnar och ej komposterbart material måste dock avläggsnas och placeras där de hör hemma.

OBS!
Alla kartonger av wellpapp och sköljda tetrapak öppnas i botten och plattas ut så att de får plats i behållare för returkartonger.

Reklam, tidningar och kataloger m.m. läggs i behållare för returpapper. Släng inte plastkassar med tidningar.

Övriga behållare för avfall av glas och plast m.m. finns på Vikingavägen - Centralgatan och Alkärrsplan.


 

Information

Källsortering
Tvättstugor
Internet